Comuna Cornu

Județul Prahova

Eficientizarea consumului de energie electrică la UAT comuna Cornu, județul Prahova prin instalarea de panouri solare fotovoltaice cu puterea de 380kWp

Proiectul se derulează pe o perioadă de 35 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu MINISTERUL ENERGIEI în calitate de autoritate națională de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru Modernizare.

FONDUL PENTRU MODERNIZARE

Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică

COMUNA CORNU cu adresa în Str. Eroilor, nr. 16, satul Cornu de Jos, județul Prahova Cod poștal 107175, România derulează, începând cu data de 31.05.2024 proiectul „Eficientizarea consumului de energie electrică la UAT comuna Cornu, județul Prahova prin instalarea de panouri solare fotovoltaice cu puterea de 380kWp, contract nr. 96 / 31.05.2024  Proiect finanțat din FONDUL PENTRU MODERNIZARE Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică.

Data începere proiect: 31.05.2024
Data finalizare proiect: 35 de luni

  • Valoarea totala a proiectului este de 2.469.263,36 lei
  • Finanțarea nerambursabilă a proiectului este de 2.465.193,36 lei
  • Intensitatea intervenției: 99,98%

Adresa de implementare: Imobilul teren în suprafață de 5.153 mp, situat în județul Prahova, comuna Cornu, satul Cornude Jos, Str. Carol I, nr. FN, identificat prin numărul cadastral 28808.

Obiectul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului de investiție propus vizează exploatarea eficientă a resurselor de energie regenerabilă pentru producerea energiei „verzi” destinată autoconsumului și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul UAT COMUNA CORNU, județul Prahova prin construirea unei centrale electrice fotovoltaice cu puterea de 0,38 MW.

Indicatorii proiectului

  • FMS04_Capacitate operațională suplimentară instalată de producere a energiei din surse regenerabile – 0,38 MW
  • FMS09_Factorul de capacitate al centralei – 14,31 %
  • FMS05_Reducerea gazelor cu efect de seră: scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră – 232,32 Echivalent tone de CO2/an
  • FMS07_Producția totală de energie electrică din surse regenerabile pentru perioada de referință – 7.593,60 MWh
  • FMS06_Producţia medie de energie electrică din surse regenerabile- 476,75 MWh/an

Responsabil de proiect
Telefon: 0761618719
e-mail: achizitiipublicecornu@ph.e-adm.ro

Alina – Elena NISTORICĂ

Vezi: Sursă articol

Mai multe noutăți

Cornu

25°C

cer acoperit de nori

Răsărit: 05:53
Apus: 20:53

Joi

27/16°C

Vineri

26/15°C

Sâmbătă

27/15°C

Categorii