Iulian
VOICA

Consilier Local
Comisia de dezvoltare economică-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură, protecția mediului, turism, gospodărire comunală, servicii publice, societăți comerciale, cooperare interinstituțională pe plan intern și extern.
Vechimea în administrație publică:
13 ani
Partidul Politic:
PSD (Partidul Social Democrat)
Sari la conținut