Angelica-Elena
IONESCU

Consilier Local
Secretar comisia de dezvoltare economică-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat, amenajare teritorială, urbanism, agricultură, protecția mediului, turism, gospodărire comunală, servicii publice, societăți comerciale, cooperare interinstituțională pe plan intern și extern.
Vechimea în administrație publică:
10 ani
Partidul Politic:
PSD (Partidul Social Democrat)
Sari la conținut