FORMULARE TIP

Primăria Comunei Cornu vine în sprijinul cetățenilor prin simplificarea operațiunilor realizate în cadrul administrației publice locale.

Formularele electronice sunt atât în format DOCX, cât și în format PDF. Pentru vizualizarea și editarea documentelor DOCX, se pot folosi programe precum  Microsoft Word sau Google Docs, iar pentru vizualizarea și listarea documentelor PDF, se poate utiliza programul gratuit Adobe Acrobat Reader DC, browser-ul web de pe care navigați (ex. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge etc.) sau orice alt program ce permite deschiderea documentelor PDF.

Prin completarea formularelor, solicitanții își dau acordul cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Primăria Comunei Cornu, conform Regulamentului U.E. 2016/679, în vederea exercitării activităților reglementate potrivit legii.

TAXE ȘI IMPOZITE

În momentul înstrăinării mijlocului de transport auto, se operează scoaterea din evidență a acestuia. Pot solicita acest serviciu persoanele fizice sau juridice asupra cărora există impunere fiscală, în momentul înstrăinării mijlocului de transport auto.

Descarcă formularul în format PDF

Descarcă formularul în format DOCX

REGISTRU AGRICOL

Cerere pentru înscrierea în Registrul Agricol a terenurilor (extravilan / intravilan) și a clădirilor situate în comuna Sărulești.

Documente necesare:

  • Act de proprietate
  • Schiță cadastru
  • Copie C.I sau B.I
  • Formular tip

Descarcă formularul în format PDF

Descarcă formularul în format DOCX

Cerere pentru eliberarea unei adeverințe din care să rezulte că nu dețineți teren agricol pe raza comunei Cornu.

Descarcă formularul în format PDF

Descarcă formularul în format DOCX

Cerere pentru eliberarea unei adeverințe din care să rezulte suprafața de teren înscrisă în registrul agricol. (APIA)

Descarcă formularul în format PDF

Descarcă formularul în format DOCX

URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

DEPUNE FORMULAR


    Sari la conținut