gjgg

Declarații functionari primarie:

Declarații de avere și interese

DECLARATII AVERE SI INTERESE (2018)
 • NANU CORNEL (PRIMAR)
 • BARBU ELENA IRINA
 • BEJAN TIBERIU
 • BRAD GABRIELA ELENA
 • BURLACU MONICA
 • CHIRIAC MIHAELA CRISTINA
 • CHITU DANIELA
 • CIRCIU GRATIELA
 • DANCESCU RALUCA DENISA
 • DOBRESCU GABRIELA
 • DUMIRU NICOLETA
 • IANCU DANIELA
 • LUPUSORU VIRGINIA
 • MARINICA VALENTIN
 • NISTORICA ELENA AliNA
 • POPESCU BIANCA
 • STOICA PETRINA MIRELA
 • BURLACU GHERORGHE
 • MANTA IONEL DINU
 • MANTA NICOLAE
 • SCUMPU DORINA
 • DECLARATII AVERE SI INTERESE (2019)
  DECLARATII AVERE SI INTERESE (2016)
 • NANU CORNEL (PRIMAR)
 • BARBU ELENA IRINA
 • BRAD GABRIELA ELENA
 • BURLACU MONICA
 • CHIRIAC MIHAELA CRISTINA
 • CHITU DANIELA
 • CIRCIU GRATIELA
 • DANCESCU RALUCA DENISA
 • DOBRESCU GABRIELA
 • IANCU DANIELA
 • MARINICA VALENTIN
 • NISTORICA ELENA AliNA
 • POPESCU BIANCA
 • STOICA PETRINA MIRELA
 • BURLACU GHERORGHE
 • MANTA IONEL DINU
 • SCUMPU DORINA
 • STOIAN NICOLETA
 • DECLARATII AVERE SI INTERESE (2017)
 • NANU CORNEL (PRIMAR)
 • BARBU ELENA IRINA
 • BRAD GABRIELA ELENA
 • BURLACU MONICA
 • CHIRIAC MIHAELA CRISTINA
 • CHITU DANIELA
 • CIRCIU GRATIELA
 • DANCESCU RALUCA DENISA
 • DOBRESCU GABRIELA
 • DUMIRU NICOLETA
 • IANCU DANIELA
 • MARINICA VALENTIN
 • NISTORICA ELENA AliNA
 • POPESCU BIANCA
 • STOICA PETRINA MIRELA
 • BURLACU GHERORGHE
 • MANTA IONEL DINU
 • MANTA NICOLAE
 • SCUMPU DORINA
 • SVEICA NICULAI
 • DECLARATII AVERE SI INTERESE (2014)
 • NANU CORNEL (PRIMAR)
 • BARBU ELENA IRINA
 • BRAD GABRIELA ELENA
 • BURLACU MONICA
 • CARCIU IONELA GRATIELA
 • CHIRIAC MIHAELA CRISTINA
 • CHITU DANIELA
 • CIRCIU GRATIELA
 • DANCESCU RALUCA DENISA
 • DUMITRU NICOLETA
 • IANCU DANIELA
 • NISTORICA ELENA AliNA
 • STOICA PETRINA MIRELA
 • BURLACU GHERORGHE
 • MANTA IONEL DINU
 • SCUMPU DORINA
 • SOLDAN liVIU
 • STOIAN NICOLETA
 • DECLARATII AVERE SI INTERESE (2015)
 • NANU CORNEL (PRIMAR)
 • BARBU ELENA IRINA
 • BRAD GABRIELA ELENA
 • BURLACU MONICA
 • CHIRIAC MIHAELA CRISTINA
 • CHITU DANIELA
 • CIRCIU GRATIELA
 • DANCESCU RALUCA DENISA
 • DOBRESCU GABRIELA
 • DUMITRU NICOLETA
 • IANCU DANIELA
 • MARINICA VALENTIN
 • NISTORICA ELENA AliNA
 • POPESCU BIANCA
 • STOICA PETRINA MIRELA
 • BURLACU GHERORGHE
 • MANTA IONEL DINU
 • SCUMPU DORINA
 • SOLDAN liVIU
 • STOIAN NICOLETA
 •  

  DECLARATII AVERE SI INTERESE (2013)
 • NANU CORNEL (PRIMAR)
 • BARBU ELENA IRINA
 • BRAD GABRIELA ELENA
 • BURLACU GHEORGHE
 • BURLACU MONICA
 • CARCIU IONELA GRATIELA
 • CHIRIAC MIHAELA CRISTINA
 • CHITU DANIELA
 • DANCESCU RALUCA DENISA
 • DOBRESCU GEORGETA GABRIELA
 • DUMITRU NICOLETA
 • IANCU DANIELA
 • NISTORICA ELENA AliNA
 • STOICA PETRINA MIRELA
 • DECLARATII AVERE SI INTERESE (2012)
 • BARBU ELENA IRINA
 • BURLACU GHEORGHE
 • BURLACU MONICA
 • CARCIU IONELA GRATIELA
 • CHIRIAC MIHAELA CRISTINA
 • CHITU DANIELA
 • DANCESCU RALUCA DENISA
 • DOBRESCU GEORGETA GABRIELA
 • DUMITRU NICOLETA
 • IALAMA ION
 • IANCU DANIELA
 • MANTA NICOLAE (VICEPRIMAR)
 • NANU CORNEL (PRIMAR)
 • NISTORICA ELENA AliNA
 • PREDA GABRIELA ELENA
 • VINTILA GHEORGHE
 • DECLARATII AVERE SI INTERESE Iunie(2011)
 • BARBU ELENA IRINA
 • BITU DANIELA ELENA
 • BURLACU GHEORGHE
 • BURLACU MONICA
 • CARCIU IONELA GRATIELA
 • CHIRIAC MIHAELA
 • DANCESCU RALUCA DENISA
 • DOBRESCU GEORGETA GABRIELA
 • DUMITRU NICOLETA
 • IALAMA ION
 • IANCU DANIELA
 • MANTA NICOLAE (VICEPRIMAR)
 • NANU CORNEL (PRIMAR)
 • NISTORICA ELENA AliNA
 • PADINEANU MARIA ELENA
 • PREDA GABRIELA ELENA
 • VINTILA GHEORGHE
 • DECLARATII AVERE SI INTERESE (Noiembrie 2010)
 • BARBU ELENA IRINA
 • BURLACU GHEORGHE
 • BURLACU MONICA
 • CARCIU IONELA GRATIELA
 • CHIRIAC MIHAELA CRISTINA
 • DANCESCU RALUCA DENISA
 • DOBRESCU GEORGETA GABRIELA
 • IALMA ION
 • IANCU DANIELA
 • NISTORICA ELENA AliNA
 • PADINEANU MARIA ELENA
 • PREDA GABRIELA ELENA
 • VINTILA GHEORGHE
 • DECLARATII AVERE SI INTERESE (Ianuarie 2010)
 • BARBU ELENA IRINA
 • BITU DANIELA ELENA
 • BURLACU MONICA
 • CHIRIAC MIHAELA
 • DANCESCU RALUCA DENISA
 • DUMITRU NICOLETA
 • IANCU DANIELA
 • IANCU ELENA
 • MANTA NICOLAE (VICEPRIMAR)
 • NANU CORNEL (PRIMAR)
 • NISTORICA ELENA AliNA
 • PREDA GABRIELA ELENA
 • DECLARATII AVERE SI INTERESE (Iunie 2009)
 • BITU DANIELA
 • BURLACU MONICA
 • CHIRIAC MIHAELA
 • CHITU ALEXANDRU liVIU
 • DANCESCU RALUCA DENISA
 • DUMITRU NICOLETA
 • IANCU DANIELA
 • IANCU ELENA
 • NISTORICA ELENA AliNA
 • PREDA GABRIELA ELENA
 • DECLARATII INTERESE (Ianuarie 2009)
 • MANTA NICOLAE (VICEPRIMAR)
 • NANU CORNEL (PRIMAR)