Alimentarea cu gaze naturale

La nivelul comunei Cornu, alimentarea cu gaze naturale este asigurată de SC Distrigaz Sud, rețeaua de distribuție măsurând 32 de km, cu un total de gaze naturale distribuite de peste 2300.000 de metri cubi.

Alimentare cu gaze naturale

Operatorul : SC DISTRIGAZ SUD- Filiala Câmpina

Satul
Lungimea rețelei de distribuție
– km –
Numărul gospodăriilor racordate la rețea
 Cornu de Jos

Lungime

conductă (km): 32,3

Număr

de abonați: 1708

 Cornu de Sus

Lungime

conductă (km): 8,7

Număr

de abonați: 357

Alimentarea cu energie electrică

Serviciile de iluminat public sunt furnizate de ELECTRICA SA – S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A Lungimea rețelei de distribuție este de 41 de km.

Alimentarea cu energie electrică
Operatorul : ELECTRICA SA – S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A
Satul
Lungimea rețelei
– km –
 Cornu de JosLungime rețea (km): 32,3
 Cornu de SusLungime rețea (km):  8,7

Iluminat public stradal:

Sistemul de iluminat public stradal a fost modernizat recent. În cadrul proiectului de modernizare, au fost montate 745 corpuri de iluminat în funcțiune cu led. Asta în timp ce autoritățile locale doresc atingerea unui număr de 1500 de astfel de corpuri de iluminat.

Sistemul de salubritate

În ceea ce privește sistemul de salubritate, comuna Cornu face parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”. Obiectivul principal al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” îl reprezintă implementarea Proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor” în Județul Prahova, finanțat prin POS MEDIU 2007-2013, având ca scop introducerea unui sistem modern de gestionare a deșeurilor, dimensionat cerințelor județului Prahova, prin intermediul căruia toate exigențele naționale și europene vor fi îndeplinite. De asemenea, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” va monitoriza funcționarea sistemului, oferind posibilitatea locuitorilor județului Prahova de a respecta directivele europene de mediu, prin colectarea selectivă a deșeurilor.

Fișa localității Cornu:

Salubrizare

Operatorul : SC FLORICON SALUB SRL CÂMPINA

Nr. contracte abonați: 1927

În cadrul Parteneriatului ADI  MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, s-a încheiat cu SC FLORICON SRL CÂMPINA un contract de delegare, prin concesiune, a gestiunii activităților de colectare, transport și transfer a deșeurilor din localitate. După cum reiese din fișa localității Cornu, aproximativ 1900 de contracte au fost încheiate cu operatorul de salubritate.

Sari la conținut