Responsabil cu difuzarea informațiilor publice: Daniela Iancu.

Localizare


Adresa:
Cornu, Prahova, B-dul Eroilor, Nr. 750.
Telefon: 0244-367461
Fax:        0244-367402
E-mail:    primariacornu@gmail.com

Formular de contact

 1.  PRIMAR  primar@primariacornu.ro
 2.  SECRETAR  secretar@primariacornu.ro
 3.  COMPARTIMENT REGISTRATURĂ, RELAŢII PUBLICE, ARHIVA  registratura@primariacornu.ro
 4.  COMPARTIMENT ASISTENŢĂ SOCIALĂ  asistentasociala@primariacornu.ro
 5.  URBANISM  urbanism@primariacornu.ro
 6.  MEDIU  mediu@primariacornu.ro
 7.  AGRICULTURĂ  registrulagricol@primariacornu.ro
 8.  BIROU BUGET LOCAL - CHELTUIELI  financiar@primariacornu.ro
 9.  BIROU BUGET LOCAL - VENITURI  impozitesitaxe@primariacornu.ro