Comuna Cornu

Județul Prahova

Nicolae

ZIDARU

Consilier Local
  • membru - Comisia de specialitate pentru muncă și protecție socială, învățământ, sănătate, familie, activități social-culturale, culte, protecție copii, tineret, sport
Vechime în administrația publică: 2012
Partidul politic: PSD (Partidul Social Democrat)