Comuna Cornu

Județul Prahova

Nicolae

TUDOR

Consilier Local
  • membru - Comisia de specialitate pentru dezvoltare economică-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, protecția mediului, turism, gospodărire comunală, servicii publice, societăți comerciale, cooperare interinstituțională pe plan intern și extern
Vechime în administrația publică: 2000
Partidul politic: PSD (Partidul Social Democrat)