Comuna Cornu

Județul Prahova

Nicoleta

STOIAN

Consilier Local
  • secretar - Comisia de specialitate pentru muncă și protecție socială, învățământ, sănătate, familie, activități social-culturale, culte, protecție copii, tineret, sport
Vechime în administrația publică: 2008
Partidul politic: PRO (PRO România)