Acasa Anunțuri: 2011-2015 / 2016 / 2017 / 2018/ 2019
2011-2015 / 2016 / 2017 / 2018/ 2019
pentru: licitații, concursuri, anunțuri de interes public, publicații căsătorii, urbanism, situații de urgență

22.10.2018
INVITAŢIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție directă pentru încheierea unui contract de lucrări ”Proiectare si executie ”CONSOLIDARE ȘI REFACERE -APĂRARE DE MAL(DIRIJARE APE PLUVIALE ÎN VEDEREA COMBATERII INUNDĂRII ZONEI DIN AVAL) STR.ING ION NISTORICĂ, COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA”.
Primaria comunei Cornu intenţionează să încheie un contract având ca obiect execuție lucrări, prin achiziție directă si care are drept obiect Proiectare si executie ”CONSOLIDARE ȘI REFACERE -APĂRARE DE MAL(DIRIJARE APE PLUVIALE ÎN VEDEREA COMBATERII INUNDĂRII ZONEI DIN AVAL) STR.ING ION NISTORICĂ, COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA” .
Documentatia poate fi descarcata de aici.


03.10.2018
INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de "negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare"
Primăria comunei Cornu cu sediul în comuna Cornu, bulevardul Eroilor, nr.750, cod fiscal 2845680, în calitate de autoritate contractantă, organizează procedura de "negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare", conform art. 65 din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii.
Obiectul contractului de concesiune: delegarea prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Comuna Cornu, judeţ Prahova.
Descărcare documente


02.10.2018
LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE
Primăria comuniei Cornu, cu sediul în bulevardul Eroilor, nr. 750, cod fiscal 2845680, telefon 0244-367461, fax 0244-367402, anunţă LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE pentru vânzarea ţiglei ceramice rezultate în urma înlocuirii învelitorii Căminului Cultural al comunei Cornu.
Descărcare document


01.10.2018
DISPOZIŢIA NR.134 din 1 OCTOMBRIE 2018
privind aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare din comuna Cornu, precum şi a sediilor acestora, în vederea desfăşurării referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018.
PRIMARUL COMUNEI CORNU emite următoarea dispoziţie:
Se aprobă aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării Secţiilor de votare organizate în comuna Cornu, judeţul Prahova, în vederea desfăşurării referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018, informaţii cuprinse în registrul secţiilor de votare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Documentul și Anexa originale


28.09.2018
ANUNȚ
În baza Actului adițional nr.1/1452/05.09.2018 la contractul nr.888A/452/05.06.2018 „Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Zona 7 -Câmpina", încheiat cu ADI-Prahova, prin care s-a prelungit „perioada de mobilizare" aferentă contractului, cu 90 de zile, vă rugăm să aduceți la cunoștința publică faptul că, activitatea operatorului Floricon Salub SRL pe raza UAT Cornu, conform proiect SMIDPrahova, va începe cel tarziu la data de 28 noiembrie 2018.
În cazul în care, gradul de contractare al serviciului de salubrizare va creăte semnificativ la nivelul UAT Cornu, începerea prestării serviciului se va face mai devreme de termenul menționat, fapt ce va fi adus la cunostința dvs.
Hard copy


06.09.2018
ANUNȚ
Creanțele fiscale locale care se plătesc în contul unic deschis de către organele fiscale locale sunt amenzile contravenționale.
Amenzile contravenționale datorate la bugetele locale se plătesc în contul unic de venituri “Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire” deschis pe codul de identificare fiscală al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, la unitățile Trezoreriei Statului unde are deschis cont organul fiscal, conform Ordinului 7299/2017.
Pentru COMUNA CORNU, CUI 2845680, contul unic de venituri “Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire” este următorul:
RO06TREZ52221A470400XXXX, deschis la TREZORERIA CÂMPINA.


10.08.2018
ANUNȚ
PRIMĂRIA COMUNEI CORNU
Anunță organizarea licitației publice cu strigare pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 66 mp cu destinația magazin alimentar, situat în Cornu de Jos, strada Malul Vadului, nr. 1103. Data limită de depunere a documentelor de calificare este 21.08.2018, orele 16.00. Acestea se depun la sediul primăriei comunei Cornu, din bulevardul Eroilor, nr. 750–registratură. Licitația va avea loc în data de 22.08.2018, începand cu ora 10.00. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0244-367461, email: primariacornu@gmail.com


22.06.2018
ANUNȚ DE ATRIBUIRE CONTRACT
Obiectul achiziției: Servicii organizare eveniment cultural destinat publicului larg, ce va avea loc în comuna Cornu, județ Prahova, în perioada 07-08 iulie 2018 sub denumirea „Zilele Comunei Cornu ediția a XII-a sub egida Centenarului Marii Uniri”.


14.06.2018
INVITAŢIE DE PARTICIPARE
LA ACHIZIŢIA UNOR SERVICII SOCIALE SI ALTE SERVICII SPECIFICE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE:
Servicii organizare eveniment cultural destinat publicului larg, ce va avea loc în comuna Cornu, judeţ Prahova, în perioada 7-8 iulie 2018, sub denumirea “ Zilele Comunei Cornu ediția a XIIa-sub egida Centenarului Marii Uniri”
Comuna Cornu vă invită să depuneţi ofertă la achiziţia unor servicii sociale si alte servicii specifice, în vederea atribuirii contractului având ca obiect servicii organizare eveniment cultural destinat publicului larg, ce va avea loc în comuna Cornu, judeţ Prahova, în perioada 7-8 iulie 2018, sub denumirea “Zilele Comunei Cornu ediția a XIIa-sub egida Centenarului Marii Uniri”.
Obiectul contractului: servicii muzicale şi de divertisment, închiriere şi organizare la scenă.


24.05.2018
ANUNȚ
PRIMĂRIA COMUNEI CORNU anunță organizarea licitației publice cu strigare pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 66 mp cu destinația magazin alimentar, situat în Cornu de Jos, strada Malul Vadului, nr. 1103. Data limită de depunere a documentelor de calificare este 07.06.2018, orele 16.00. Acestea se depun la sediul primăriei comunei Cornu, din bulevardul Eroilor, nr. 750–registratură. Licitația va avea loc în data de 08.06.2018, începand cu ora 10.00.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0244-367461, email: primariacornu@gmail.com


06.02.2018
ANUNȚ
PRIMĂRIA COMUNEI CORNU anunță organizarea licitației publice cu strigare pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 66 mp cu destinația magazin alimentar, situat în Cornu de Jos, strada Malul Vadului, nr. 1103. Data limită de depunere a documentelor de calificare este 21.02.2018, orele 16.00. Acestea se depun la sediul primăriei comunei Cornu, din bulevardul Eroilor, nr. 750–registratură. Licitația va avea loc în data de 22.02.2018, începand cu ora 10.00.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0244-367461, email: primariacornu@gmail.com