Acasa Anunțuri: 2011-2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019
2011-2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019
pentru: licitații, concursuri, anunțuri de interes public, publicații căsătorii, urbanism, situații de urgență

31.10.2017
ANUNȚ
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier principal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu, Compartiment Achiziţii Publice.


13.10.2017
ANUNȚ
Primăria comunei Cornu, cu sediul în Cornu, B-dul Eroilor nr. 750, judeţul Prahova anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unei funcţii publice vacante după cum urmează:
- o funcţie - Poliţist local - inspector, clasa I, grad profesional superior, compartiment Poliţie Locală.


07.10.2017
ANUNȚ
Primăria comunei Cornu, cu sediul în Cornu, B-dul Eroilor nr.750, judeţul Prahova anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unei funcţii publice vacante după cum urmează: - o funcţie - consilier clasa I, grad profesional principal - Biroul Buget Local, Compartiment Achiziţii Publice

ANUNȚ
Primăria comunei Cornu, cu sediul în Cornu, B-dul Eroilor nr.750, judeţul Prahova anunţă organizarea examenului pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici de execuţie din următoarele compartimente:
- Birou Buget local, compartiment Venituri - 1 funcţie clasa I - inspector, grad profesional superior
- Serviciul Administraţie publică locală, compartiment Registrul agricol - 1 funcţie clasa I - inspector, grad profesional principal.

Anexa nr.1 - model de adeverință;
Formular de înscriere în concurs.

12.09.2017
ANUNȚ
Rezultatul probei scrise al concursului de recrutare organizat pentru funcţia publică de execuţie de consilier grad profesional principal - compartiment Achiziţii Publice în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cornu.


06.09.2017
ANUNȚ
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de RECRUTARE organizat pentru funcţia de execuţie CONSILIER, clasa I, grad profesional principal în cadrul COMUNEI CORNU (Primăria comunei Cornu - compartiment achiziţii publice)


11.08.2017
ANUNȚ
Primăria comunei Cornu, cu sediul în Cornu, B-dul Eroilor nr.750, judeţul Prahova anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unei funcţii publice vacante după cum urmează:
- o funcţie - Poliţist local -inspector, clasa I, grad profesional superior, compartiment Poliţie Locală.


11.08.2017
ANUNȚ
Primăria comunei Cornu, cu sediul în Cornu, B-dul Eroilor nr.750, judeţul Prahova anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unei funcţii publice vacante după cum urmează:
- o funcţie - Inspector clasa I, grad profesional principal - Biroul Buget Local, Compartiment Achiziţii Publice.


16.06.2017
ANUNȚ
De atribuire a contractului ”Servicii organizare eveniment cultural destinat publicului larg, ce va avea loc în comuna Cornu, județul Prahova, în perioada 08-09.06.2017.


12.06.2017
Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Muncitor calificat I
Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Administrator


25.05.2017
ANUNȚ

privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursurile organizate în vederea ocupării a două posturi contractuale vacante: Muncitor calificat I și Administrator bază sportivă.
Documentele pot fi accesate aici


10.05.2017
ANUNT CONCURSURI OCUPARE POSTURI VACANTE

Primăria Comuna Cornu, Judeţul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:
1. Muncitor calificat treapta I - 1 post in cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public si Privat, Serviciul Utilitati Publice, Cultura, tineret si Sport;
2. Administrator baza sportiva - 1 post in cadrul Compartimentului Sport, Serviciul Utilitati Publice, Cultura, tineret si Sport.
Amanutele pot fi accesate aici


06.03.2017
INVITAŢIE DE PARTICIPARE pentru încheierea unui contract de lucrări prin achiziție directă: ”Intervenţii canalizare comuna Cornu, strada Sinăii”

Primaria comunei Cornu intenţionează să încheie un contract având ca obiect execuție lucrări, prin achiziție directă si care are drept obiect ”Intervenţii canalizare comuna Cornu, strada Sinăii”.

Toata documentatia arhivata se poate descarca de aici.


06.03.2017
INVITAŢIE DE PARTICIPARE pentru încheierea unui contract de lucrări prin achiziție directă: CONSOLIDARE DRUM STRADA TOPȘENI - PUNCT POARTĂ MÂNĂSTIRE DIN COMUNA CORNU, JUDEȚ PRAHOVA

Primaria comunei Cornu intenţionează să încheie un contract având ca obiect execuție lucrări, prin achiziție directă si care are drept obiect ”CONSOLIDARE DRUM STRADA TOPȘENI - PUNCT POARTĂ MÂNĂSTIRE DIN COMUNA CORNU, JUDEȚ PRAHOVA”.

Toata documentatia arhivata se poate descarca de aici.