2011-2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019
pentru: licitații, concursuri, anunțuri de interes public, publicații căsătorii, urbanism, situații de urgență

24.10.2016
A N U N T SCOALA GIMNAZIALA “PROFESOR CRISTEA STANESCU”, COMUNA CORNU SCOATE LA CONCURS 0,25 NORMA CONTABIL
CONCURSUL ARE LOC PE DATA DE 21.11.2016
ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONTABIL
- CERERE
- COPIE ACT STUDII
- COPIE ACT IDENTITATE
- COPIE CARTE DE MUNCA (ADEVERINTA VECHIME)
- CAZIER JUDICIAR
- CURRICULUM VITAE
- ADEVERINTA MEDICALA
- COPIE CERTIFICAT NASTERE
- COPIE CERTIFICAT CASATORIE
BIBLIOGRAFIE LA CONCURSUL PRIVIND OCUPAREA POSTULUI DE ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL)
• Legea contabilitatii nr. 82/1991
• OMFP 1917/2005 privind organizarea si conducerea contabilitatii
•Legea 273/2006 actualizata privind finantele publice locale
• Ordinul M.F.P. nr. 1792/2002 actualizat pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice
• OUG nr. 34/2006 privind achizitiile publice
• Legea 1/2011 legea invatamantului
DEPUNEREA DOSARELOR PANA PE 14.11.2016 LA SCOALA GIMNAZIALA “PROFESOR CRSTEA STANESCU”, COMUNA CORNU INTRE ORELE 9,00 SI 11,00
Documentul oficial se poate descărca de aici.


12.10.2016
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de inspector de specialitate, clasa I, gradul I în cadrul Compartimentului Registratură, relaţii publice, arhivă.
Având în vedere prevederile art. 15 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale, comisia de concurs numită prin dispoziţia nr. 130/26.09.2016, comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:
1. Cristache Elena ----------------- ADMIS
2. Bejan Tiberiu Teodor ---------- ADMIS
3. Stanciu Simona Georgeta ---- ADMIS

Candidatii admisi vor susţine proba practică în data de 19. 10.2016, începând cu ora 10.00, la sediul Primăriei Cornu.
Documentul se poate descărca de aici.


06.10.2016
ANUNŢ IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE!
Somaţiile de plată şi titlurile executorii aferente anului 2015 au fost emise în conformitate cu Ordonanţa nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi compeletările ulterioare, care a fost abrogă şi cuprind doar diferenţele de plată dintre ultimul titlu executoriu emis anterior anului 2015 şi totalul debitelor scadente la data emiterii acestora în anul 2015.
Începând cu anul 2016 se vor emite somaţii de plată şi titluri e ecutorii pentru totalul debitelor restante, indiferent de perioada de emitere. Emiterea acestora se va face în concordanţă cu prevederile Legii nr.207 /2015 privind Codul de procedură fiscală.
Documentul se poate descărca de aici.


27.09.2016
Anunț ocupare post vacant
Primăria Comunei Cornu, Județul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de inspector de specialitate, clasa I, gradul I, în cadrul Compartimentului Registratură, relaţii publice, arhivă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
10 octombrie 2016, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
19 octombrie 2016, ora 10.00: proba scrisă;
24 octombrie 2016, ora 10.00: proba interviu.
Detaliile se pot descărca de aici.


19.07.2016
INVITAŢIE DE PARTICIPARE
LA ACHIZIŢIA UNOR SERVICII SOCIALE SI ALTE SERVICII SPECIFICE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE:
Servicii organizare eveniment cultural destinat publicului larg, ce va avea loc în comuna Cornu, judeţ Prahova, în perioada 30-31 iulie 2016, sub denumirea “Festivalul Florilor de Tei”
CAIET SARCINI FESTIVAL 2016
Rezultatele procedurii de achiziție


29.03.2016 - UPDATE
Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea postului de muncitor calificat I - floricultor.

14.03.2016
ANUNŢ CONCURS OCUPARE POST VACANT

Primăria Comunei Cornu, judeţul Prahova telefon: 0244367461, www.primariacornu.ro organizează concurs de ocupare a unui post vacant în condiţiile prevăzute de H.G. nr.286/2011, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu - Serviciul Utilităţi Publice, Cultură, Tineret şi Sport, astfel:
1. Numărul şi nivelul posturilor: 1 post muncitor calificat I ( floricultor) în Compartimentul administrarea domeniului public şi privat.

13.01.2016
ANUNŢ – INVITAŢIE la PRIMĂRIE

În conformitate cu legislaţia specifică se organizează întocmirea şi ţinerea la zi a datelor ce fac obiectul Registrului agricol, pentru perioada 2015-2019.
Această activitate se realizează de autorităţile administraţiei publice locale şi are drept scop asigurarea unei evidenţe unitare cu privire la starea şi dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale.
Înscrierea datelor în Registrul agricol se face pe baza declaraţiilor date sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei.
Faţă de acestea, vă invităm în perioada 4.01.2016-1.03.2016 la sediul Primăriei, situat pe B-dul Eroilor, nr.750, pentru depunerea declaraţiei cu privire la datele ce se înscriu în Registrul agricol.
Formulare declaratii: Arhiva
FORMULAR declaratie pt completarea registrului agricol 2016
Anunțuri mai vechi 2015-2011