Acasa Anunțuri: 2011-2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019
2011-2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019
pentru: licitații, concursuri, anunțuri de interes public, publicații căsătorii, urbanism, situații de urgență

21.06.2019

Centralizator nominal al rezultatelor

concursului de recrutare organizat pentru funcţia publică de execuţie de inspector asistent - compartiment Cheltuieli din aparatul de specialitate al Primarului comunei Cornu

Rezultat


20.06.2019

Rezultatul interviului

concurs de recrutare organizat pentru funcţia publică de execuţie de inspector asistent- Compartiment Cheltuieli în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cornu

Rezultat


18.06.2019

Rezultatul probei scrise

concurs de recrutare organizat pentru funcţia publică de execuţie de inspector asistent- Compartiment Cheltuieli în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cornu

Rezultat


07.06.2019

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

LA ACHIZIŢIA UNOR SERVICII SOCIALE SI ALTE SERVICII SPECIFICE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE : Servicii organizare eveniment cultural destinat publicului larg, ce va avea loc în comuna Cornu, judeţ Prahova, în perioada 13-14 iulie 2019, sub denumirea ZILELE COMUNEI CORNU ediţia a XIIIa “ Sărbătoarea florilor de tei”.

Documente anexate


07.06.2019

Rezultatul selectiei dosarelor

de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Inspector grad profesional asistent Compartiment Cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu

Rezultat


04.06.2019

Centralizator nominal al rezultatelor

la examenul pentru promovarea în grad imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici de execuţie din cadrul Biroului Buget local, Compartiment Informatică Gestiune Patrimoniu.

Rezultat


03.06.2019

Rezultatul Probei Interviu si Probei Scrise

la examenul pentru promovarea în grad imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici de execuţie din cadrul Biroului Buget local, Compartiment Informatică Gestiune Patrimoniu.

Rezultat


24.05.2019

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere

la examenul pentru promovarea în grad imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici de execuţie din cadrul Biroului Buget local, Compartiment Informatică Gestiune Patrimoniu.

Rezultat


13.05.2019

ANUNŢ!

Primăria comunei Cornu, cu sediul în Cornu, B-dul Eroilor nr.750, judeţul Prahova anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unei funcții publice vacante după cum urmează:
-o funcție - inspector, clasa I, grad profesional asistent - Biroul Buget Local, Compartiment Cheltuieli.

Anunț + Formulare


06.05.2019

DISPOZIȚIA NR.36 din 24 aprilie 2019.

privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în campania pentru alegerea membrilor din Romania în Parlamentul European în anul 2019.

Documentul informării!


06.05.2019

DISPOZIȚIA NR.35 din 24 aprilie 2019.

privind aducerea la cunoștința publicț a delimitțrii și numerotării secțiilor de votare din comuna Cornu, precum și a sediilor acestora, în vederea desfășurării alegerilor pentru membrii din Romania în Parlamentul European din anul 2019.

Documentul informării!


06.05.2019

INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către Compartimentul Stare civilă-Evidența persoanelor din cadrul PRIMĂRIEI COMUNEI CORNU în contextul alegerilor.


Documentul informării!


02.05.2019

ANUNȚ!

Primăria comunei Cornu, cu sediul în Cornu, B-dul Eroilor nr.16 (nr. vechi 750), județul Prahova anunță organizarea examenului pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Comu, respectiv:
Birou Buget local, compartiment Informatică, gestiune patrimoniu - 1 funcție clasa I- inspector, grad profesional asistent.
Anunțul


23.04.2019

Centralizator nominal al rezulatatelor concursului de recrutare

Centralizator nominal al rezulatatelor concursului de recrutare organizat pentru func!ia publica de executie de inspector asistent - compartiment Cheltuieli din aparatul de specialitate al Primarului comunei Cornu.
Rezultate


19.04.2019

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei scrise concurs de recrutare organizat pentru functia publica de executie de inspector asistent - Compartiment Cheltuieli in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cornu.
Rezultate


15.04.2019

Rezultatul selectiei de dosare

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Inspector grad profesional asistent Compartiment Cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu.
Rezultate


20.03.2019

ANUNȚ

Primăria comunei Cornu, cu sediul în Cornu, B-dul Eroilor nr.750, judeţul Prahova anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unei funcţii publice vacante după cum urmează:
- o funcţie - inspector, clasa I, grad profesional asistent - Biroul Buget Local, Compartiment Cheltuieli...
Anunțul


07.03.2019

Tabel

privind rezultatul obținut la interviu în cadrul concursului pentru ocuparea postului de Șef Serviciu - Serviciul Utilități Publice, Cultură, Tineret și Sport.


06.03.2019

Anunț privind închirierea pășunilor U.A.T. Cornu județul Prahova prin procedura publică de atribuire directă sau licitație publică cu strigare

U.A.T. Cornu, județul Prahova anunță închirierea pentru o perioadă de 7 ani a suprafeței de 28,58 hectare pășuni în ședință publică prin atribuire directă sau, după caz, licitație publică cu strigare.
Ședința publică pentru atribuirea directă va avea loc în data de 21.03.2019 ora 10.00 la sediul Primăriei Cornu, localitatea Cornu, Bdul Eroilor, nr.16. Înscrierile se fac la sediul Primăriei Cornu în perioada 11-20.03.2019.
.


04.03.2019

REZULTAT PROBĂ SCRISĂ CONCURS OCUPARE POST VACANT

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de Șef Serviciu - Serviciul Utilități Publice, Cultură, Tineret și Sport.


25.02.2019

REZULTAT SELECȚIE CONCURS OCUPARE POST VACANT

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Șef Serviciu - Serviciul Utilități Publice, Cultură, Tineret și Sport.


07.02.2019

ANUNŢ CONCURS OCUPARE POST VACANT

Primăria comunei Cornu, cu sediul în comuna Cornu, sat Cornu de Jos, nr. 750 judeţul Prahova telefon: 0244367461, organizează concurs de ocupare a unui post contractual vacant în condiţiile prevăzute de H.G. nr.286/2011.


29.01.2019

Modificarea delimitării secţiilor de votare din comuna Cornu

DISPOZIŢIA NR.8 din 25 IANUARIE 2019 privind modificarea delimitării secţiilor de votare din comuna Cornu.


29.01.2019

ANUNȚ LICITAȚIE

PRIMĂRIA COMUNEI CORNU
Anunță organizarea licitației publice cu strigare pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 66 mp cu destinația magazin alimentar, situat în Cornu de Jos, strada Malul Vadului, nr. 1103. Data limită de depunere a documentelor de calificare este 07.02.2018, orele 16.00. Acestea se depun la sediul primăriei comunei Cornu, din bulevardul Eroilor, nr. 750–registratură. Licitația va avea loc în data de 08.02.2019, începand cu ora 10.00.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0244-367461, email: primariacornu@gmail.com