gjgg
Acasa Consiliul local Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local

Anul: 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018

Hotărâri 2018

Ianuarie
Hotărârea nr. 1: HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul IV pe anul 2017;
Hotărârea nr. 2: HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al comunei Cornu;
Hotărârea nr. 3: HOTĂRÂRE privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru lunile noiembrie-decembrie 2017;
Hotărârea nr. 4: HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului asupra activităţii desfaşurate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2017;
Hotărârea nr. 5: HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2018, a listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea nr. 6: HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2018;
Hotărârea nr. 7: HOTĂRÂRE privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Cornu, în anul şcolar 2018-2019;
Hotărârea nr. 8: HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii prin act aditional a duratei Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localității Cornu nr.1/2006 încheiat cu societatea Floricon Salub SRL;
Hotărârea nr. 9: HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de stabilire a unor forme de sprijin financiar de la bugetul comunei Cornu pentru unităţile de cult din comuna Cornu, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, constituirea comisiei de selecţie a solicitărilor de sprijin financiar, precum şi a comisiei de soluţionarea contestaţiilor;
Hotărârea nr. 10: HOTĂRÂRE privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru secretarul comunei pentru activitatea defășurată în anul 2017;
Hotărârea nr. 11: HOTĂRÂRE pentru însuşirea raportului elaborat de primarul comunei privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Cornu pe anul 2017, activitatea administraţiei publice locale în anul 2017 precum şi obiectivele propuse pentru anul 2018,+Anexa;
Februarie
Hotărârea nr. 12: HOTĂRÂRE ;
Hotărârea nr. 13: HOTĂRÂRE ;
Hotărârea nr. 14: HOTĂRÂRE ;
Hotărârea nr. 15: HOTĂRÂRE ;
Hotărârea nr. 16: HOTĂRÂRE ;
Hotărârea nr. 17: HOTĂRÂRE ;
Hotărârea nr. 18: HOTĂRÂRE ;
Hotărârea nr. 19: HOTĂRÂRE ;