Acasa Anunțuri: 2011-2015 / 2016 / 2017 / 2018
2011-2015 / 2016 / 2017 / 2018
pentru: licitații, concursuri, anunțuri de interes public, publicații căsătorii, urbanism, situații de urgență

06.09.2018
ANUNȚ
Creanțele fiscale locale care se plătesc în contul unic deschis de către organele fiscale locale sunt amenzile contravenționale.
Amenzile contravenționale datorate la bugetele locale se plătesc în contul unic de venituri “Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire” deschis pe codul de identificare fiscală al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, la unitățile Trezoreriei Statului unde are deschis cont organul fiscal, conform Ordinului 7299/2017.
Pentru COMUNA CORNU, CUI 2845680, contul unic de venituri “Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire” este următorul:
RO06TREZ52221A470400XXXX, deschis la TREZORERIA CÂMPINA.


10.08.2018
ANUNȚ
PRIMĂRIA COMUNEI CORNU
Anunță organizarea licitației publice cu strigare pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 66 mp cu destinația magazin alimentar, situat în Cornu de Jos, strada Malul Vadului, nr. 1103. Data limită de depunere a documentelor de calificare este 21.08.2018, orele 16.00. Acestea se depun la sediul primăriei comunei Cornu, din bulevardul Eroilor, nr. 750–registratură. Licitația va avea loc în data de 22.08.2018, începand cu ora 10.00. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0244-367461, email: primariacornu@gmail.com


22.06.2018
ANUNȚ DE ATRIBUIRE CONTRACT
Obiectul achiziției: Servicii organizare eveniment cultural destinat publicului larg, ce va avea loc în comuna Cornu, județ Prahova, în perioada 07-08 iulie 2018 sub denumirea „Zilele Comunei Cornu ediția a XII-a sub egida Centenarului Marii Uniri”.


14.06.2018
INVITAŢIE DE PARTICIPARE
LA ACHIZIŢIA UNOR SERVICII SOCIALE SI ALTE SERVICII SPECIFICE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE:
Servicii organizare eveniment cultural destinat publicului larg, ce va avea loc în comuna Cornu, judeţ Prahova, în perioada 7-8 iulie 2018, sub denumirea “ Zilele Comunei Cornu ediția a XIIa-sub egida Centenarului Marii Uniri”
Comuna Cornu vă invită să depuneţi ofertă la achiziţia unor servicii sociale si alte servicii specifice, în vederea atribuirii contractului având ca obiect servicii organizare eveniment cultural destinat publicului larg, ce va avea loc în comuna Cornu, judeţ Prahova, în perioada 7-8 iulie 2018, sub denumirea “Zilele Comunei Cornu ediția a XIIa-sub egida Centenarului Marii Uniri”.
Obiectul contractului: servicii muzicale şi de divertisment, închiriere şi organizare la scenă.


24.05.2018
ANUNȚ
PRIMĂRIA COMUNEI CORNU anunță organizarea licitației publice cu strigare pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 66 mp cu destinația magazin alimentar, situat în Cornu de Jos, strada Malul Vadului, nr. 1103. Data limită de depunere a documentelor de calificare este 07.06.2018, orele 16.00. Acestea se depun la sediul primăriei comunei Cornu, din bulevardul Eroilor, nr. 750–registratură. Licitația va avea loc în data de 08.06.2018, începand cu ora 10.00.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0244-367461, email: primariacornu@gmail.com


06.02.2018
ANUNȚ
PRIMĂRIA COMUNEI CORNU anunță organizarea licitației publice cu strigare pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 66 mp cu destinația magazin alimentar, situat în Cornu de Jos, strada Malul Vadului, nr. 1103. Data limită de depunere a documentelor de calificare este 21.02.2018, orele 16.00. Acestea se depun la sediul primăriei comunei Cornu, din bulevardul Eroilor, nr. 750–registratură. Licitația va avea loc în data de 22.02.2018, începand cu ora 10.00.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0244-367461, email: primariacornu@gmail.com